Laatst ge-update: Zaterdag 25 mei 2024

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van HPV Nutrition, gevestigd op hpvitalitynutrition.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Ga niet verder met het gebruik van HPV Nutrition als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Cliënt", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. "Het Bedrijf", "Wij", "Ons" en "Onze" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Cliënt als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt te doorlopen op de meest geschikte manier voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de verstrekking van de door het Bedrijf gestelde diensten, overeenkomstig en onderhevig aan de geldende wetgeving van Nederland. Het gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij worden als inwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies
We maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot HPV Nutrition, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van HPV Nutrition.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om de gegevens van gebruikers te verzamelen voor elk bezoek. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden te activeren om het bezoek aan onze website voor mensen te vergemakkelijken. Sommige van onze partner-/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezit HPV Nutrition en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op HPV Nutrition. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze van HPV Nutrition voor uw eigen persoonlijk gebruik gebruiken onderworpen aan beperkingen die zijn vastgesteld in deze algemene voorwaarden.

Je mag niet:
Materiaal van HPV Nutrition herdistribueren, verkopen, verhuren of sublicentiëren.

Materiaal van HPV Nutrition herdrukken, dupliceren of kopiëren.

Inhoud van HPV Nutrition opnieuw verspreiden.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie uit te wisselen op bepaalde gebieden van de website. HPV Nutrition filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt op geen enkele manier opmerkingen voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van HPV Nutrition, haar agenten en/of partners. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is HPV Nutrition niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

HPV Nutrition behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

Je garandeert en verklaart dat:
Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en alle benodigde licenties en toestemmingen hebt om dit te doen.

De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van derden.

De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy.

De opmerkingen niet zullen worden gebruikt om zakelijke activiteiten, promotie of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te bevorderen.

Je verleent hierbij HPV Nutrition een niet-exclusieve licentie om je opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toe te staan je opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in welke vorm, formaat of medium dan ook.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-verdelers mogen naar onze website linken op dezelfde manier als ze linken naar de websites van andere vermelde bedrijven; en

Accredited Businesses binnen het systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen, mogen niet hyperlinken naar onze website.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte suggereert dat de linkende partij en haar producten en/of diensten gesponsord, goedgekeurd of geautoriseerd worden door de linkende partij; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

We kunnen overwegen en goedkeuren dat andere organisaties naar onze website linken als we beslissen dat: (a) de link ons niet ongunstig doet lijken ten opzichte van onszelf of onze erkende bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve records bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van HPV Nutrition compenseert; en (d) de link in de context van algemene informatiebronnen staat.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte suggereert dat de linkende partij en haar producten of diensten gesponsord, goedgekeurd of geautoriseerd worden door de linkende partij; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

Als je een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven wordt vermeld en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar HPV Nutrition. Geef uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site op, evenals een lijst van de URL's van onze site waarnaar u wilt linken en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen naar onze website linken op de volgende manieren:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de website van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van het logo of ander artwork van HPV Nutrition zal worden toegestaan voor linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames
Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag je geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Inhoudsaansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op jouw website verschijnt. Je stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op jouw website ontstaan. Er mogen geen link(s) verschijnen op enige website die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins in strijd zijn met, of het schenden of bevorderen van de schending van de rechten van derden.

Jouw privacy
Lees alsjeblieft ons privacybeleid.

Reservering van rechten

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een specifieke link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en ons koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, stem je ermee in gebonden te zijn aan en deze koppelingsvoorwaarden en -bepalingen te volgen.

Verwijdering van links van onze website
Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, ben je vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken tot het verwijderen van links overwegen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op je te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website juist is, we bieden geen garantie voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of jouw aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

een van onze of jouw aansprakelijkheden op enigerlei wijze beperken die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

enige van onze of jouw aansprakelijkheden uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit gedeelte en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorafgaande alinea; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.